Home » jQuery 資源

jQuery 1.5 API Cheat Sheet

燒燙燙的 jQuery 小抄(Cheat Sheet) 又來了,當然在新的清單中會把 1.5 新加入的函式給特別標示出來(只有 5 處)!

網址:jQuery 1.5 API Cheat Sheet
檔案:PNGPDF還是那句老話,快快下載後列印一份貼在桌前,並照三餐喵它幾眼吧~!

jQuery 1.5 API Cheat Sheet:
XUN6 空間

5 筆針對 jQuery 1.5 API Cheat Sheet 的迴響

  1. 不曉得為什麼1.5的部分只有列出5處呢?
    明明就不只5點新函式啊?!
    是否是擠不下的緣故,所以只好去蕪存菁呢??

發表迴響